Acasa

A fost creat registrul electronic al ofertei furnizorilor judeţeni de formare profesională

Prin proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”, ne propunem îmbunătăţirea şi diversificarea tipurilor de servicii furnizate cetăţenilor şi instituţiilor, prin simplificarea accesului la serviciile oferite, prin fluidizarea schimbului de informaţii şi documente şi prin accesul rapid la informaţiile cuprinse în documente.

De aceea, am creat un registru electronic al ofertei furnizorilor judeţeni de formare profesională, la nivelul regiunilor de provenienţă ale AJOFM-urilor partenere. Prin acest important demers, ne-am propus centralizarea într-o sursă unică a informațiilor actualizate privind oferta de formare la nivelul fiecărui județ. Astfel, fiecare AJOFM îşi va putea informa în mod direct clienții asupra acestei resurse, pentru a putea acoperi cerințele și nevoile de calificare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, adică principalii săi clienți.

Registrul electronic va fi disponibil în scurt timp pe site-ul fiecărei agenţii de şomaj din cele patru judeţe partenere: Argeş, Călăraşi, Teleorman, Giurgiu.

Urmărim îmbunătățirea la nivel județean a legăturilor și relațiilor de cooperare și sprijin reciproc dintre AJOFM, furnizorii de formare profesională publici și privați, potențiali angajatori, șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Orice client al AJOFM, fie șomer sau angajator, dar și celelalte instituții județene vor putea identifica ușor, consultând registrul electronic, furnizorii de formare profesională potriviți și localizați în zona proprie de locuire, acțiune și interes.

Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
POSDRU/123/4.1/S/130212

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.