Acasa

A fost finalizat studiul privind utilizarea TIC la nivel AJOFM

Studiul privind utilizarea TIC la nivelul AJOFM a avut în vedere construirea unei premise în baza căreia să poată fi dezvoltate pe viitor acțiuni de îmbunătățire şi dezvoltare a serviciilor în beneficiul angajaților proprii şi al cetățenilor. Acestă premisă urmăreşte identificarea situației existente la nivelul AJOFM în întreaga țară, referitor la dotarea cu sisteme TIC, pregătirea personalului în utilizarea TIC, utilizarea internetului şi evaluarea necesităților de dezvoltare.

Studiul a fost realizat pe 38 de agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă la nivel naţional, adică toate agenţiile în afară de cele partenere în proiect.

Rezultatele arată că în ceea ce priveşte identificarea dotării şi gradului de utilizare a instrumentelor TIC în activitatea zilnică generală şi specifică şi pe compartimente de lucru, peste 70% dintre AJOFM–uri utilizează soluţii TIC în realizarea serviciilor publice şi dispun, de asemenea, de o bază de date care să asigure stocarea centralizată şi gestionarea informaţiilor utilizate în desfăşurarea activităţilor pentru public. Peste 85% dintre AJOFM–uri dispun de facilitatea unei conectivităţi cu alte instituţii în cadrul unei reţele dedicate şi de facilitatea utilizării unei reţele interne care să asigure colaborarea şi schimbul electronic de documente între departamente. Cu toate acestea, doar cinci AJOFM-uri dispun de soluţii TIC atât pentru gestionarea fluxului de documente, cât şi pentru stocarea şi arhivarea documentelor. Doar două dintre cele 38 de AJOFM-uri utilizează semnătura electronică atât în relaţia cu publicul, cât şi în relaţia cu alte instituţii. În schimb, 32 AJOFM-uri utilizează semnătură electronică în relaţia cu alte instituţii.

În ceea ce priveşte evaluarea necesarului şi interesului privind pregătirea personalului în domeniul TIC, în mai mult de 85% dintre AJOFM-uri există angajaţi specialişti care să asigure personalului suportul necesar în utilizarea echipamentului TIC. Însă, se constată un interes crescut faţă de activităţile de formare şi training pentru dezvoltarea cunoştinţelor TIC la nivelul personalului, mai mult de 60% dintre AJOFM-uri asigurând în ultimul an astfel de cursuri pentru angajaţi. Însă, putem vorbi despre o planificare insuficientă pentru asigurarea pe termen lung a activităţilor de formare şi training pentru dezvoltarea cunoştinţelor TIC, doar 37% dintre AJOFM-uri având în planificare pentru anul în curs activităţi de formare şi training a angajaţilor pentru dezvoltarea cunoştinţelor TIC.

Pentru identificarea gradului de utilizare şi accesibilitate la internet, toate AJOFM-urile dispun de website funcțional şi actualizat periodic şi de conexiune la internet pentru toate calculatoarele utilizate în activitatea zilnică a personalului. Toţi respondenţii consideră necesară conexiunea la internet pentru desfăşurarea activităţilor zilnice în cadrul instituţiei. Se constată o accesibilitate scăzută a angajaţilor la distanţă la e-mail, documente sau orice tip de aplicaţii din cadrul instituţiie.

Legat de evaluarea necesităţii introducerii instrumentelor TIC în cadrul serviciilor prestate sau a activităţii interne, aproximativ 30% dintre AJOFM-uri consideră necesară introducerea utilizării TIC în cadrul unor compartimente de lucru sau servicii. Peste 70% dintre AJOFM–uri utilizează soluţii TIC în realizarea serviciilor publice şi dispun, de asemenea, de o bază de date care să asigure stocarea centralizată şi gestionarea informaţiilor utilizate în desfăşurarea activităţilor pentru public. Cu toate acestea, doar cinci dintre cele 38 de AJOFM-uri dispun de soluţii TIC pentru gestionarea fluxului de documente şi pentru stocarea şi arhivarea documentelor. Poate fi analizat în continuare dacă acest procent (de aproximativ 30% privind necesitatea introducerii utilizării TIC în cadrul unor compartimente de lucru sau servicii) se datorează unei informări scăzute cu privire la beneficiile pe care le-ar putea avea acest demers şi identificarea unor modalităţi de a îmbunătăţi modalitatea de lucru sau serviciile oferite.

Se constată ca în aproximativ 90% din cazuri nu există o planificare pentru anul în curs pentru introducerea utilizării TIC în servicii sau compartimente de lucru care nu dispun de această tehnologie. Cu toate acestea, se identifică o necesitate mare pentru introducerea unei soluţii TIC care să ajute la înlocuirea fluxului de documente pe hârtie cu un flux de documente electronic, aceasta necesitate fiind confirmată în procent de 87% de răspunsurile primite.

Serviciile TIC sunt în concordanţă cu politicile naţionale şi europene, respectând cerinţa de a dezvolta servicii uşor accesibile, transparente şi rapide pentru fiecare client posibil. Serviciile dezvoltate vor constitui o măsură eficientă pentru creşterea ocupării – vizând rata de ocupare a Strategiei EU 2020 de 75%, cu ţinta pentru România de 70% – în general, dar şi în mod special prin dedicarea acestor servicii unor categorii în rândul cărora rata de şomaj este mai mare decât media globală, deci categorii cu risc crescut de marginalizare profesională şi socială. Evoluţiile demografice, modificările structurale şi de volum ale resurselor de muncă din România din ultimii 10 ani au generat un context general mai puţin favorabil pentru implementarea cu succes a cadrului strategic anterior, care a avut ca principal obiectiv realizarea unei ocupări depline, de calitate, durabile şi inclusive.

Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
POSDRU/123/4.1/S/130212

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.