Acasa

A scăzut numărul persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în agricultură, silvicultură şi pescuit

Institutul Național de Statistică a publicat un studiu care arată faptul că rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a crescut faţă de anul anterior cu 0,9 puncte procentuale, până la 61%, fiind mai ridicată în mediul rural comparativ cu cel urban, iar lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit reprezentau 23,3% din totalul populaţiei ocupate.

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă avea, ca şi în anii anteriori, valori mai ridicate pentru bărbaţi (68,7%, faţă de 53,3% pentru femei) şi pentru persoanele din mediul rural (61,7%, faţă de 60,5% în mediul urban), potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Pe măsură ce scade nivelul de educaţie, scade şi gradul de ocupare. Astfel, erau ocupate 65,0% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 44,4% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Repartiţia populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale arată că 28,3% din totalul persoanelor ocupate erau concentrate în sectorul agricol, 28,9% în industrie şi construcţii, iar 42,7% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6172 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (25,8%), comerţ (18,0%) şi construcţii (10,4%).

Comparativ cu anul 2013, a scăzut numărul persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în agricultură, silvicultură şi pescuit (-59 mii persoane), dar şi al celor care au lucrat în administraţie publică (-33 mii persoane), în învăţământ (-12 mii persoane), în intermedieri financiare şi asigurări şi în industria extractivă (ambele activităţi cu – 5 mii persoane fiecare).

Se observă creștere a numărului populaţiei ocupate în industria prelucrătoare (+60 mii persoane), în comerţ şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+27 mii persoane), în sănătate (+14 mii persoane), activităţi de servicii administrative  (+11 mii persoane) şi în construcţii (+10 mii persoane).

În anul 2014, 166 mii persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 14,5 ore pe săptămână. Din totalul persoanelor ocupate în anul 2014 au lucrat cu program parţial 860 mii persoane (10,0%).

http://www.stiriagricole.ro/sectorul-agricol-si-piata-muncii-a-scazut-numarul-persoanelor-care-si-au-desfasurat-activitatea-in-agricultura-silvicultura-si-pescuit-23431.html

Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
POSDRU/123/4.1/S/130212

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.