Acasa

Continuă aplicarea chestionarelor în cadrul studiului privind utilizarea TIC la nivelul AJOFM

În luna mai 2015, acontinuat activitatea de aplicare a chestionarelor adresate reprezentanţilor AJOFM din România.

Construirea unui sistem informaţional bazat pe TIC la nivel naţional pentru administraţia publică este una dintre etapele cele mai importante ale procesuliu de modernizare a Serviciului Public de Ocupare.Pentru extinderea utilizării TIC la nivelul întregului sistem al administraţiei publice centrale şi locale se urmăreşte în special, pe termen lung, ca fiecare funcţionar public să dispună de un calculator şi fiecare instituţie publică să beneficieze de o reţea locală de calculatoare, iar cât mai mulţi funcţionari publici să posede un certificat ECDL (European Computer Driving Licence), care să gireze abilităţile de utilizare a calculatoarelor. De asemenea, se urmăreşte interconectarea instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale prin intermediul unei reţele de mare viteză şi conectarea instituţiilor publice la internet, prin crearea unui Intranet pentru acestea. Este necesar ca fiecare funcţionar public să dispună de o adresă de poştă electronică şi fiecare instituţie a administraţiei publice să aibă un site propriu pe Internet.

În urma culegerii datelor la nivelul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă va fi elaborat un raport privind utilizarea TIC la nivelul AJOFM.

Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
POSDRU/123/4.1/S/130212

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.