Acasa

Echipa proiectului lucrează la instrumentele de tip aplicaţii informatice tip bază

În cadrul activităţii de dezvoltare a unor instrumente aplicaţii informatice tip bază (Activitatea 4) a proiectului „SPO LOCAL-DIRECT ACCESIBIL”, au demarat acţiunile menite să creeze instrumentele de tip aplicaţii informatice tip bază, respectiv: realizarea unor ghiduri metodologice pentru primirea şi transmiterea documentelor sau organizarea, stocarea, accesarea documentelor, începerea constituirii bazei de date; realizarea procedurii de securitate şi siguranţă, dezvoltarea aplicaţiilor informatice privind scanarea, stocarea şi prelucrarea datelor sau accesarea informaţiilor de formare profesională.

Toate acestea contribuie la crearea unui sistem electronic ce va simplifica accesul publicului şi al angajaţilor la orice informaţii sau documente relevante din cadrul instituţiei. Demersul proiectului porneşte de la o constatare actuală ce caracterizează piaţa forţei de muncă din România ultimilor ani: dinamica şi rapiditatea schimbărilor necesită identificarea de noi măsuri de ocupare, precum şi dezvoltarea serviciului public, ca răspuns la cerinţele pieţei muncii.

Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
POSDRU/123/4.1/S/130212

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.