Acasa

În aprilie 2015, echipa proiectului a continuat elaborarea studiului privind utilizarea TIC la nivelul AJOFM

Pentru administraţia publică se are în vedere crearea de mijloace electronice care să uşureze procesul de informatizare a structurilor administrative şi a actorilor cu care acestea intră în contact. Impactul extraordinar al TIC îşi pune amprenta asupra întregii vieţi economice, sociale şi culturale, guvernând practic toată lumea modernă.

Nevoia integrării în munca administrativă şi de birou a tehnicilor moderne de comunicaţie şi prelucrare automată a datelor, în scopul creşterii calităţii acesteia a condus la consacrarea unui nou termen, cel de birotică. De aceea, în cadrul proiectului, se lucrează la realizarea unui studiu privind utilizarea TIC la nivelul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.

În luna aprilie, a fost finalizat chestionarul care va fi aplicat la nivelul reprezentanţilor AJOFM din întreaga ţară. Instrumentul conţine, printre alte informaţii solicitate, şi date precum utilizarea la nivelul instituției a unei soluții TIC pentru gestionarea fluxului de documente sau pentru stocarea şi arhivarea acestora, utilizarea semnăturii electronice în relația cu publicul sau în relaţia cu alte instituţii, asigurarea suportului în utilizarea echipamentelor TIC de către personal specializat, beneficierea de activităţi de formare şi training pentru dezvoltarea cunoştinţelor TIC, acces la Internet şi la la e-mail, documente sau aplicaţii, necesitatea introducerii TIC în cadrul unor compartimente de lucru care nu beneficiază încă de utilizarea acestuia.

Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
POSDRU/123/4.1/S/130212

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.