Acasa

În luna martie 2015, a continuat lucrul la studiul privind “Utilizarea TIC la nivelul AJOFM”

Echipa proiectului a lucrat la realizarea chestionarului privind utilizarea TIC la nivelul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. Acest instrument stă la baza realizării unui studiu care urmăreşte să reliefeze dotarea tehnică şi nivelul de utilizare TIC la nivelul AJOFM.

Tendințele actuale în domeniul administrației publice şi al managementului public în România plasează cetățeanul în centrul de interes. Astfel este vizata îmbunătățirea serviciilor oferite publicului prin intermediul unui management atât organizațional, cât și al calității, performant. Calitatea serviciului public reprezintă o problemă importantă în cadrul procesului de modernizare și reformare a administrației, managementul calității având un mare potențial de a oferi soluții viabile pentru problemele de ineficiență sau calitate scăzută a serviciilor, cât și pentru eficientizarea utilizării resurselor.

Studiul va urmări culegerea informaţiilor cu privire la rolul automatizării activităţilor de birou prin folosirea tehnicilor, conceptelor şi produsele informatice adecvate operaţiilor ce vizează prelucrări elementare de date, editări de documente, reprezentări grafice, prelucrări multimedia. Sistemele informaţionale vor avea un impact profund asupra caracterului muncii umane, fizice şi intelectuale, cu implicaţii sociale şi economice. Munca intelectuală va fi degrevată de operaţii cu caracter de rutină care necesită un efort îndelungat, influenţând în mod pozitiv procesele de conducere şi decizie.

Astfel, vor fi solicitate informaţii cum ar fi numărul de angajați care utilizează calculatorul în activitatea curentă şi repartiƫia acestora pe compartimente de lucru, dotarea cu echipamente TIC utilizate în mod curent de către angajați, utilizarea la nivelul instituției a unei rețele interne care să asigure colaborarea şi schimbul electronic de documente între departamente, conectivitate cu alte instituții în cadrul unei rețele dedicate.

Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
POSDRU/123/4.1/S/130212

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.