Acasa

În perioada 29-31 mai 2015, s-a desfăşurat un curs de metodologie şi prognoză

În cadrul Activităţii A.3 Dezvoltarea de mecanisme pentru consolidarea capacităţii de prognoză, a avut loc un curs de instruire pentru utilizarea metodologiei, a mecanismului şi a componentei informatice pentru prognoză.

Cursul a avut loc în perioada 29-31 mai 2015, la Hotel Baden din Călăraşi, iar participanţii au fost reprezentaţi de personalul Serviciului Public de Ocupare. Iniţiativa contribuie la îndeplinirea unui dintre obiectivele specifice ale proiectului – consolidarea capacităţii de analiză şi prognoză şi a planificării prin implementarea unor mecanisme şi a unei componente informatice la nivelul celor patru judeţe selectate şi prin formarea de specialitate a personalului propriu; elaborarea unor mecanisme de analiză, studii şi prognoze privind nivelul general al muncii, gradul de ocupare, tendinţe de formare profesională şi de migraţia muncii; realizarea la nivelul fiecărui judeţ implicat a câte unei analize şi prognoze privind piaţa muncii.

Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
POSDRU/123/4.1/S/130212

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.