Acasa

La Rânca şi Zolt, au avut loc ultimele două cursuri TIC, în perioada 22-24 mai 2015

Între 22 şi 24 mai, ultimele două cursuri încheie cu succes seria celor 12 sesiuni privind “Utilizarea TIC ca suport pentru self-service”, în cadrul Activităţii A.5 Dezvoltarea şi implementarea serviciilor bazate pe sistemul „self-service” a proiectului. Cursurile au avut loc la Rânca, în cadrul Complexului Turistic Panoramic, şi la Zolt, în Complexul Turistic Zolt.

La fiecare dintre acestea, personalul Serviciului Public de Ocupare a fost instruit de traineri specializaţi în noţiuni specifice de TIC şi self-service, cunoştinţe care urmează a fi integrate în acrtivitatea cotidiană a acestora, bazate pe suportul de curs elaborat prin proiect şi distribuit tuturor participanţilor:

  • Cunoaşterea terminologiei de bază din domeniul IT: sistemul informatic, calculatorul, hard şi soft (program, aplicaţie), tehnologii informaţionale (IT), echipamente specifice (calculator, multifuncționale cu funcții de scanare), aplicații software necesare procesării curente a informațiilor (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
  • Posibilităţi de utilizare a calculatorului (prezentare generală): domenii de utilizare a calculatorului, ergonomia locului de muncă, măsuri de siguranţă şi sănătate în utilizarea calculatorului, viruşii calculatoarelor, pierderea accidentală a datelor, accesul neautorizat la calculator, metode de asigurare a securităţii datelor, dreptul de autor, modalităţi de distribuire a soft-ului: shareware, freeware, licenţă, legislaţia românească privind protejarea datelor;
  • Mediul online: pagini web – concepte și noțiuni, poșta electronică – bune practici în utilizarea serviciilor de postă electronică în comunicarea la locul de muncă, forumuri de discuții – concepte și noțiuni, utilitatea, publicarea de conținut în mediul online – concepte și noțiuni, bloguri;
  • Cunoașterea conceptului de self-service: self-service in SPO – utilitatea și impactul acestora asupra percepției publicului larg asupra activității funcționarului public, beneficii ale utilizării self service în relația cu cetățeanul – reducerea timpilor de răspuns, îmbunătățirea calității serviciilor, medierea electronică a muncii – concepte, exemple, informare și consiliere asistată de calculator – concepte, mijloace electronice de planificare a activităților, instrumente suport pentru realizarea consilierii, consultarea informațiilor privind dosarul propriu folosind instrumente informatice – stocarea documentelor în format electronic, accesibilitate și transparență în lucrul cu documentele, Servicii Publice de Ocupare în secolul XXI – sisteme informatice ca suport pentru self-service (prezentare aplicată a conceptului de self-service).

În utlima zi a fiecărui curs, participanţii au recapitulat împreună cu formatorii toate cunoştinţele acumulate şi au susţinut testul în vederea obţinerii diplomelor pentru „Utilizarea TIC ca suport pentru self-service”.

Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
POSDRU/123/4.1/S/130212

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.