Acasa

Ce aduce nou proiectul nostru 

Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL” este un concept inovator, care constribuie la dezvoltarea şi implementarea serviciilor bazate pe sistemul „self-service”. Ca noutate, persoanele aflate în evidenţa SPO şi angajatorii vor avea acces la propriile documente gestionate de SPO şi vor putea completa sau adăuga documente şi informaţii utile.

Şomerul sau persoana în căutarea unui loc de muncă poate accesa oferta de locuri de muncă pusă la dispoziţie de SPO şi se poate decide pentru un loc de muncă dintr-un alt judeţ sau dintr-o altă regiune. Proiectul introduce în premieră în România un modul de comunicare cu beneficiarii prin SMS.

Iată de ce în România acest proiect constituie o noutate:

  • prin accesul direct la propriul dosar;
  • pentru posibilitatea de a completa propriul dosar (şomer sau angajator);
  • prin posibilitatea de transfer online al documentelor;
  • prin accesul online la serviciile de ocupare. 

Context

În ultimul deceniu şi mai ales în ultimii ani, piaţa muncii a suferit schimbări majore. Dacă privim lucrurile mai în ansamblu, putem spune că evoluţia rapidă a tehnologiei a schimbat faţa tuturor instituţiilor europene. Apariţia perpetuă a noi instrumente de lucru, instrumente dedicate fiecărui domeniu de activitate în parte, a eficientizat dar a şi remodelat întreg sistemul, de la microfirme până la instituţiile de stat.

Este evident că dinamica schimbărilor din întregul sistem, inclusiv cea de pe piaţa muncii cer de la sine implementarea de noi măsuri de ocupare care să contribuie la îmbunătăţirea relaţiei dintre Serviciul Public de Ocupare (SPO) şi beneficiarii serviciilor sale, care au nevoie de sprijin realist, eficient şi adaptat la condiţiile pieţei de azi.

De aceea, proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL” ţinteşte îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor furnizate cetăţenilor şi instituţiilor prin simplificarea accesului la aceste servicii, prin fluidizarea schimbului de informaţii cât şi prin facilitarea accesului la documente. 

Obiective

Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”, derulat în perioada ianuarie 2014 – septembrie 2015, are drept obiectiv îmbunătăţirea serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Va fi creat un sistem electronic ce va simplifica accesul publicului şi al angajaţilor la orice informaţii sau documente relevante din cadrul instituţiei. Instituţiile judeţene selectate în proiect vor beneficia de reducerea timpului de răspuns la solicitări, de un transfer mult mai rapid al documentelor şi de stocarea în format electronic.

Claritatea, accesibilitatea şi transparenţa sunt dezideratele proiectului „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”, un demers care îşi propune să simplifice, să eficientizeze şi să aducă într-o eră modernă serviciile de ocupare a forţei de muncă la nivel local. 

Finanţare

Proiectul strategic „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL” este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 fiind eligibil prin Axa Prioritară 4 – „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 4.1. – „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.

Valoarea totală a proiectului este de 12.114.769 de lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 9.086.076,75 de lei, iar contribuţia proprie reprezintă 3.028.692,25 de lei. 

Indicatori

  • 4 agenţii de ocupare sprijinite prin proiect, acreditate conform standardelor de calitate şi care furnizează servicii „self-service”;
  • 4  analize şi prognoze despre piaţa muncii;
  • 2 evenimente de comunicare şi de promovare la nivel naţional;
  • 6 evenimente de comunicare şi de promovare la nivel judeţean;
  • 5 studii, analize, rapoarte şi strategii elaborate de Serviciul Public de Ocupare.

Grup ţintă

Grupul ţintă al proiectului este format din 400 de persoane, personal al celor patru SPO partenere, precum şi al altor agenţii judeţele din ţară.


Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
POSDRU/123/4.1/S/130212

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.