Acasa

AJOFM Argeş – Beneficiar
Instituţie subordonată Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, AJOFM Argeş are drept obiectiv creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi implicit prevenirea şomajului. Preocuparea permanentă a Agenţiei Judeţene este îmbunătăţirea performantelor angajaţilor oferind totodată celor interesaţi, servicii de informare despre piaţa muncii, consiliere individuală şi de grup legată de posibilităţile de calificare şi servicii de orientare profesională.

Piteşti, B-dul Republicii nr. 11, jud. Argeş
Tel.: 0248 222 415 | Fax: 0248 222 582
E-mail: ajofm@ag.anofm.ro
www.arges.anofm.ro

AJOFM Călărași
AJOFM Călăraşi funcţionează ca unitate cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi este un serviciu public deconcentrat constituit la nivelul judeţului Călăraşi cu scopul de a realiza şi de a coordona ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui serviciu.

Călăraşi, Str. 13 Decembrie nr. 12, Cod poştal 910014, jud. Călăraşi
http://calarasi.accesibilitateajofm.ro

AJOFM Teleorman
AJOFM Teleorman, sub coordonarea şi îndrumarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aplică politicile şi strategiile pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Agenţia judeţeană are drept obiective creşterea ocupării forţei de muncă, asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea incluziunii sociale pe piaţa muncii precum şi protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj.

Alexandria, Str. Dunării nr. 1, Cod poştal 140002, jud. Teleorman
http://www.teleorman.anofm.ro

AJOFM Giurgiu
Sub coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, AJOFM Giurgiu împreună cu agenţiile judeţene, aplică politicile şi strategiile pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru formarea profesională a persoanelor în căutarea unui job. Agenţia Judeţeană are scopul de a stimula creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, de a preveni şomajul, de a asigura egalitatea de şanse pe piaţa internă a forţei de muncă şi de a proteja persoanele din sistemul asigurărilor pentru şomaj.

Giurgiu, Str. Bucureşti, Bl. 202/5D mezanin,jud. Giurgiu
http://www.giurgiu.anofm.ro

Media One
Compania Media One s-a dezvoltat într-un motor generator de servicii de consultanţă, management şi comunicare de calitate. Având o echipă creativă şi dedicată, cu experienţă de peste 18 ani în derularea de proiecte de dezvoltare a resurselor umane, compania a reuşit să se poziţioneze şi ca o forţă activă în generarea şi gestionarea cu succes a unor proiecte instituţionale majore cu recunoaştere la nivel naţional.

Bucureşti, Str. Mavrogheni nr. 1, sector 3
Cod poştal 030181
http://www.mediaone.ro


Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
POSDRU/123/4.1/S/130212

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.