Acasa

S-a încheiat realizarea studiului privind evaluarea nivelului de conștientizare a oportunităților privind self-service la nivelul AJOFM

Studiul a urmărit evaluarea interesului şi conştientizării oportunităţilor aduse de self-service în rândul personalului angajat al agenţiilor judeţene de ocupare. Aplicarea chestionarelor a urmărit acoperirea unui număr cât mai mare de agenţii de ocupare la nivelul întregii ţări, fiind posibilă obţinerea de răspusuri din partea a 33 de instituţii: AJOFM, ALOFM şi AMOFM, totalizând un număr de 272 de respondenţi, din departamente/compartimenete diferite.

În ceea ce priveşte evaluarea nivelului autoevaluat de cunoaştere a conceptului de self-service, răspunsurile obţinute arată că 82% din totalul de intervievaţi declară că sunt familiarizaţi în foarte mare şi mare măsură cu conceptul self-service, însă există un procent de 18% care cunosc conceptul în mică măsură. Aproape toţi repondenţii (97%) consideră în mare şi foarte mare măsură că introducerea aplicațiilor informatice de tipul self-service le-ar putea eficientiza activitatea AJOFM. De asemenea, aproape toţi respondenţii (96%) consideră în mare şi foarte mare măsură că introducerea aplicațiilor informatice de tipul self-service ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor/clienților AJOFM.

Pot fi trase câteva concluzii şi legate de serviciile self-service necesar a fi introduse la nivelul AJOFM şi stabilirea interesului pentru instruirea în acest domeniu: pe primul loc se situează aplicaţia ce permite înregistrarea beneficiarilor, clasare ce poate arăta faptul că anagajaţii sunt interesaţi de scăderea timpului necesitat de o activitate rutinieră, care ar putea fi foarte eficient realizată de fiecare beneficiar în parte, degrevând personalul SPO de aceste acţiuni. Pe urmatoarele trei locuri, cu mici diferenţe între ele, au fost clasate activităţile: medierea muncii, orientare către formare şi orientare profesională. Clasamentul în ceea ce priveşte serviciile self-service care ar putea răspunde în cea mai mare măsură nevoilor beneficiarilor/clienților AJOFM este extrem de similar.

În ceea ce priveşte identificarea tipurilor de aplicații self-service necesare, pe primul loc în preferinţa respondenţilor se plasează portalul online (80% dintre repondenţi au selectat această opţiune), iar pentru infochioşcuri au optat 64% dintre respondenţi.

Legat de necesitatea instruirii personalului AJOFM în self-service, trebuie remarcată unanimitatea răspunsurilor personalului AJOFM pentru instruire cu privire la furnizarea aplicațiilor self-service (dintre aceştia, 27% sunt interesaţi de instruirea în utilizarea aplicaţiilor, 5% de instruirea cu privire la competenţe, iar cei mai mulţi – 68% – sunt interesaţi de ambele aspecte). Aceste date indică necesitatea organizării şedinţelor sau cursurilor de training cu scopul de a uniformiza  conştientizarea impactului benefic al conceptului self-service la nivelul salariaţilor AJOFM.

Au fost cercetate şi avantajele utilizării aplicațiilor informatice tip self-service la nivelul AJOFM: pe primul loc a fost evidenţiată abordarea unui număr mare de utilizatori, urmat pe locul doi de reducerea duratei de furnizare a serviciilor faţă-în-faţă, pe locul trei asistenţa continuă oferită utilizatorilor, pe locul patru reducerea timpului de aşteptare, pe locul cinci situându-se facilitarea accesului utilizatorilor cu dificultăţi de accesare a serviciilor furnizate de AJOFM-uri. Pe locul şase, se regăseşte actualizarea permanentă a informaţiilor, iar pe ultimul loc adoptarea unor sisteme de evaluare a impactului serviciilor furnizate prin intermediul  self-service.

95% din respondenţi consideră în mare şi foarte mare măsură că aplicaţiile informatice de tipul self-service vor oferi deschidere și transparență pentru beneficiarii AJOFM cu privire la serviciile funizate de instituţie. Acest lucru poate demonstra încrederea şi deschiderea către nou a angajaţilor AJOFM, aceştia fiind conştienţi de impactul favorabil al sistemului self-service asupra comunicării cu beneficiarii serviciilor. Procentul de 71% din totalul repondenţilor care consideră că utilizarea aplicațiilor informatice de tipul self-service la nivelul AJOFM va crește calitatea serviciilor oferite beneficiarilor arată opinia pozitivă, constructivă a angajaţilor asupra creşterii calităţii serviciilor oferite beneficiarilor.

Principala problemă în urma introducerii serviciilor self-service identificată de angajaţii SPO este neînţelegerea modului de funcţionare/accesare a sistemului self-service (68%), urmată de reticenţa în utilizarea serviciilor respective (60%). Cu toate acestea, 40% dintre respondenţi consideră dorinţa de a relaţiona direct cu personalul AJOFM ca fiind o problemă.

În ceea ce priveşte propunerile de îmbunătăţire a activității la nivelul AJOFM, angajaţii SPO consideră că prin instroducerea serviciilor de tip self-service poate fi eficientizat timpului alocal serviciilor oferite beneficiarilor şi ar fi degrevat personalul supraîncărcat, în contextul în care deja este resimţită nevoi suplimentării numărului angajaţilor, fiind utilă o asistenţă faţă-în-faţă pentru utilizarea serviciilor self-service. În aceeaţi direcţie, există păreri conform cărora ar fi utilă introducerea de infochioşcuri la toate punctele de lucru, crearea de platforme online pentru medierea locurilor de muncă vacante, crearea arhivelor electronice şi dotarea instituţiilor cu aparatură performantă. Totodată, ar trebui ca programele folosite să fie complete şi să relaţioneze între ele astfel încât funcţionarul să nu fie nevoit să încarce informaţia în mai multe programe. Pe de altă parte, ei cred că ar avea nevoie de cursuri de perfecţionare, schimburi de bune practici sau instruiri periodice şi de o actualizarea permanentă a datelor preluate din Registrul Unic de Evidenţă a Salariaţilor de la Inspecţia Muncii. Unii dintre respondenţi propun orientarea către activităţi de analiză a pieţei muncii, a altor activităţi specifice care să vină în întâmpinarea problemelor clienţilor AJOFM (angajatori, şomeri etc.).

Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
POSDRU/123/4.1/S/130212

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.