Acasa

Se lucrează la instrumentele electronice de tip „self-service”

Pentru dezvoltarea serviciilor de „self-service” (Activitatea 5) au fost începute procedurile de realizare şi lansare a unui set de instrumente electronice de acest tip, care vor asigura urmatoarele servicii: servicii de informare şi consiliere profesională online, servicii de mediere electronică a muncii online, facilitarea accesului online la propriul dosar, recrutarea online a angajaţilor, accesul online la propriul dosar şi la documente relevante pentru activitatea firmei.

Prin modernizarea sistemelor de lucru şi formarea personalului propriu se va realiza creşterea calităţii, eficienţei şi transparenţei serviciilor de ocupare furnizate de SPO la nivel judeţean. Un SPO performant contribuie la accesul facil al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la servicii de mediere, consiliere şi formare profesională, facilitând astfel creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă.

Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
POSDRU/123/4.1/S/130212

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.